VuiHoctoan-Hệ thống ôn tập trực tuyến.

 • Hệ thống tổng hợp các khóa học dành riêng cho môn toán từ THCS đến THPT
 • Khóa học được thiết kế dưới hai ngôn ngữ chính là Toán và Toán tiếng anh
 • Giáo viên có thể tạo các khóa học do chính mình biên soạn và tùy chỉnh theo từng chủ đề và cấp quyền cho học sinh
 • Hệ thống cung cấp lớp học trực tuyến streaming, support 24h cho các giáo viên dạy các chuyên nghành riêng riêng biệt.

=> Chức năng chính trong Vui Học Toán

*Chức năng thi kiểm tra môn toán, toán tiếng anh

 • Học sinh có thể tự do lựa chọn thời gian tham gia khóa học.
 • Các bài học được thiết kế đơn giản từ dễ đến khó dưới dạng thi trắc nghiệm phù hợp với chương trình đào tạo bộ giáo dục đưa ra
 • Với mỗi câu hỏi đều có những hình ảnh minh họa nhằm kích thích khả năng tư duy của học sinh
 • Sau khi kết thúc quá trình làm bài tập hệ thống tự chấm điểm và đánh giá học sinh

*Chức năng tạo lập tùy chỉnh các khóa học

 • Addmin sẽ tạo lập và cấp quyền cho các giáo viên viên tự tạo các khóa học chuyên nghành riêng
 • Giáo viên biên soạn tài liệu, đề thi dưới dạng chắc nghiệm và cấp quyền cho học sinh đăng ký thi kiểm tra.
 • Học sinh đăng ký truy cập vào khóa học đăng ký kiểm tra
 • Hệ thống tự đông chấm điểm và đánh giá học sinh

*Chức năng tạo lập tùy chỉnh các khóa học

 • Addmin sẽ tạo lập và cấp quyền cho các giáo viên viên tự tạo các khóa học chuyên nghành riêng
 • Giáo viên biên soạn tài liệu, đề thi dưới dạng chắc nghiệm và cấp quyền cho học sinh đăng ký thi kiểm tra.
 • Học sinh đăng ký truy cập vào khóa học đăng ký kiểm tra
 • Hệ thống tự đông chấm điểm và đánh giá học sinh

*Chức năng tạo lập lớp học trực tuyến streaming

 • Addmin sẽ tạo lập các lớp học online và cấp quyền cho giáo viên và học sinh dưới hình thức giảng dậy trực tuyến
 • Giáo viên biên soạn tài liệu, và giảng dạy cho học sinh, Tài liệu có thể hiện thị trực tiếp trên màn hình
 • Học sinh đăng ký truy cập vào phòng học để học tập.

*Điểm mạnh của hệ thốnghttp://vuihoctoan.edu.vn/


http://vuihoctoan.edu.vn/


http://vuihoctoan.edu.vn/


http://vuihoctoan.edu.vn/


http://vuihoctoan.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *